Logo

ราคาสินค้า

*ราคาสินค้า ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ( ขออภัยหากข้อมูลมิได้อัพเดท กรุณาสอบถามโดยตรงอีกครั้ง )

สินค้า ราคา
1. สินค้าปรุงสำเร็จพร้อมทาน
ไส้อั่ว กิโลกรัมละ 400 บ.
หมูแผ่นชุปแป้ง กิโลกรัมละ 350 บ.
หมูแผ่นไม่ชุปแป้ง กิโลกรัมละ 400 บ.
หมูเส้น กิโลกรัมละ 400 บ.
หมูซี่โครงทอดกระเทียม กิโลกรัมละ 400 บ.
หมูซี่โครงอบ กิโลกรัมละ 400บ.
หมูสามชั้นอบ กิโลกรัมละ 400 บ.
หมูสามชั้นทอดกรอบ กิโลกรัมละ 700 บ.
แหนมทอด ชิ้นละ 20 บ.
หมูยอทอด ชิ้นละ 15 บ.
น้ำพริกหนุ่ม กิโลกรัมละ 200 บ.
น้ำพริกตาแดง กิโลกรัมละ 300 บ.
น้ำพริกข่า กระปุกละ 15 บ.
แคบหมูติดมัน กิโลกรัมละ 400 บ.
แคบหมูไร้มัน กิโลกรัมละ 350 บ.
แกงฮังเล กิโลกรัมละ 400 บ.
2. สินค้ากึ่งสำเร็จรูป
ไส้อั่ว ไซค์ M ( 500g ) แพ๊คละ 220 บ.
ไส้อั่ว ไซค์ L ( 1000g ) แพ๊คละ 440 บ.
3. สินค้าปรุงเอง (กรณีต้องการนำไปจำหน่าย กรุณาติดต่อโดยตรงเพื่อแจ้งราคาส่ง) (ของสด)
ไส้อั่ว กิโลกรัมละ 300 บ.
หมูแผ่นชุปแป้ง กิโลกรัมละ 300 บ.
หมูแผ่นไม่ชุปแป้ง กิโลกรัมละ 300 บ.
หมูเส้น กิโลกรัมละ 300 บ.
หมูซี่โครงทอดกระเทียม กิโลกรัมละ 300 บ.
หมูซี่โครงอบ กิโลกรัมละ 300 บ.
หมูสามชั้นอบ กิโลกรัมละ 300 บ.
หมูสามชั้นทอดกรอบ กิโลกรัมละ 300 บ.
แหนมซี่โครงหมู กิโลกรัมละ 350 บ.
แหนมหม้อ (400 กรัม) แพ๊คละ 120 บ.
หมูยอ แพ๊ค 10 ชิ้น แพ๊คละ 120 บ.
4. ชุดอาหารเซ็ท / โปรโมชั่น
ชุดเบ็นโต๊ะอาหารเหนือ 89 ขึ้นไป
ชุดอิ่มบุญ 50 ขึ้นไป
ชุดของฝากจากเชียงใหม่ 399 ขึ้นไป

*ราคาสินค้า ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ( ขออภัยหากข้อมูลมิได้อัพเดท กรุณาสอบถามโดยตรงอีกครั้ง )